آبگرفتتگی معابر در روزهای 27 الی 29 مهر

آبگرفتتگی معابر در روزهای 27 الی 29 مهر

بارش شدی باران در شهر رشت 28 مهر,آبگرفتتگی معابر در روزهای 27 الی 29 مهر,کاهش شدید دما و وزش شدید باد 28 مهر,یکشنبه 27 مهر و دوشنبه 28 مهر بارش شدید باران در کیلان و مازندران,آبگرفتگی شدید روز دوشنبه 28 مهر,
بارش شدی باران در شهر رشت 28 مهر,آبگرفتتگی معابر در روزهای 27 الی 29 مهر ,کاهش شدید دما و وزش شدید باد 28 مهر,یکشنبه 27 مهر و دوشنبه 28 مهر بارش شدید باران در ک

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا