آمار بارش بارانسنجی 28 مهر93

آمار بارش بارانسنجی 28 مهر93

آمار بارش 28 و 29 مهر 1393,آمار بارش بارانسنجی 28 مهر93,بارش شدید باران تموم شد,هوا خوب می شود,هوای گیلان و مازندران آرام می شود,
بارش شدید باران آمار بارشی ایستگاهای سنوپتیک و بارانسنجی گیلان 28 و 29 مهر

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا