آمار بارش 16 الی 19 مهر 1394

آمار بارش 16 الی 19 مهر 1394

بارش باران سه شنبه 21 مهر,بارش باران نیمه دوم هفته جاری,بارش باران پنج شنبه و جمعه,بارش باران برای آخر هفته,آمار بارش 72 ساعت گذشته,آمار بارش 16 الی 19 مهر 1394,
بارش باران سه شنبه 21 مهر ,بارش باران نیمه دوم هفته جاری ,بارش باران پنج شنبه و جمعه,بارش باران برای آخر هفته

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا