آمار بارش 17 مهر 92

آمار بارش 17 مهر 92

آمار روزانه بارشها,آمار بارش 17 مهر 92,
 آمار روزانه ایستگاهای گیلان 17 مهر 92   جمع بارش از ابتدای ورود موج تا 10:30 صبح 17 مهر : کیاشهر 285 م م رشت فرودگاه 235.8 م م انزلی 179.9 م م لاهیجان…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا