آمار روزانه ایستگاهای گیلان 22 اسفند 91

آمار روزانه ایستگاهای گیلان 22 اسفند 91

آمار ایستگاهی گیلان,آمار بارش و دمای ایستگاهای گیلان,آمار روزانه ایستگاهای گیلان 22 اسفند 91,
آمار روزانه ایستگاهای گیلان 22 اسفند 91 در 24 ساعت گذشته گرمترین ایستگاه در بیشینه منجیل بوده با 22.2 درجه همچنین خنکترین ایستگاه در بیشینه ی دیروز…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا