آمار روزانه ایستگاهای گیلان 23 اسفند 91

آمار روزانه ایستگاهای گیلان 23 اسفند 91

آمار ایستگاهی گیلان,آمار بارش و دمای ایستگاهای گیلان,آمار روزانه ایستگاهای گیلان 23 اسفند 91,
آمار روزانه ایستگاهای گیلان 23 اسفند 91 در 48 ساعت گذشتبه گرمترین ایستگاه ما در بیشینه دما, رشت فرودگاه بوده با 28.2 درجه و بعد اون رشت کشاورزی با…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا