احتمال اینکه سیستم فراتر از حد انتظار عمل کنه به علت همگراهیی بسیار زیاده

احتمال اینکه سیستم فراتر از حد انتظار عمل کنه به علت همگراهیی بسیار زیاده

احتمال اینکه سیستم فراتر از حد انتظار عمل کنه به علت همگراهیی بسیار زیاده,
احتمال اینکه سیستم فراتر از حد انتظار عمل کنه به علت همگراهیی بسیار زیاده البته نه به شکل رویایی ... گوش بدید توضیح دادم ... موفق باشید

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا