احتمال بارش باران 16 و 17 تیر

احتمال بارش باران 16 و 17 تیر

احتمال بارش باران 16 و 17 تیر,اوایل هفته بعد بارش باران در شمال کشور,
احتمال بارش باران 16 و 17 تیر,اوایل هفته بعد بارش باران در شمال کشور

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا