اختمال فون

اختمال فون

افزایش دما برای هفته آینده,17 و 18 مهر افزایش دما,افزایش دما در گیلان,اختمال فون,اختمال گرم باد 17 و 18 مهر
افزایش دما,احتمال فون ! اواسط هفته آینده ( 17 و 18 مهر ) افزایش دما !!   با توجه به حضور کم فشار در سواحل کاسپین و همچنین حضور پرفشار در مرکز کشور…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا