از شر گرما راحت می شیم

از شر گرما راحت می شیم

گیلان از 8 شهریور خنک میشود,بارش باران از 8 شهریور,باران و رعد برق از 8 الی 12 شهریور,هوای بارانی در رشت از 8 شهریور,بارش باران وزش باد کاهش دما,کاهش دما در گیلان,از شر گرما راحت می شیم,
گیلان از 8 شهریور خنک میشود , بارش باران از 8 شهریور ,باران و رعد برق از 8 الی 12 شهریور,هوای بارانی در رشت از 8 شهریور,بارش باران وزش باد کاهش دما,کاهش دما

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا