از 3 یا 4 خرداد الی 7 خرداد هوا گرمتر میشه

از 3 یا 4 خرداد الی 7 خرداد هوا گرمتر میشه

از 3 یا 4 خرداد الی 7 خرداد هوا گرمتر میشه,
به نام خدا سلام ! خب این هفته رو جوری سپری می کنیم که اوایلش خنک بتدریج و با شیب پایین هر چی به سمت اواسط و اواخر هفته میریم هوا گرمتر میشه ! در همین حال و هوا

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا