از 9 یا 10 آذر موج بسیار سرد و بارش زا ، بارش شدید باران و برف 9 الی 1

از 9 یا 10 آذر موج بسیار سرد و بارش زا ، بارش شدید باران و برف 9 الی 1

از 9 یا 10 آذر موج بسیار سرد و بارش زا ، بارش شدید باران و برف 9 الی 1,
از 9 یا 10 آذر موج بسیار سرد و بارش زا ، بارش شدید باران و برف 9 الی 12 آذر ، 9 الی 12 آذر بارش شدید برف در ماسوله ، هفته آینده بارش شدید باران و برف در گیلان ،

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا