اواخر مهر بارش شدید باران و کاهش شدید دما رو خواهیم داشت

اواخر مهر بارش شدید باران و کاهش شدید دما رو خواهیم داشت

اواخر مهر بارش شدید باران و وزش شدید باد,گیلان و مازندران اواخر مهر 28 الی 30 مهر بارانی و سرد,هفته آخر مهر بارش شدید باران و کاهش شدید دما,اواخر مهر بارش شدید باران و کاهش شدید دما رو خواهیم داشت,رشت و گیلان اواخر مهر بارانی و سرد می شود,
اواخر مهر بارش شدید باران و وزش شدید باد,گیلان و مازندران اواخر مهر 28 الی 30 مهر بارانی و سرد,هفته آخر مهر بارش شدید باران و کاهش شدید دما,اواخر مهر بارش شدید

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا