اوایل هفته آبنده بارانیست

اوایل هفته آبنده بارانیست

شروع دوباره بارش باران از جمعه 15 آبان,پنج شنبه 14 آبان هوا نیمه ابری تا ابریست,چهارشنبه 13 آبان هوا خوبه,شروع بارش باران از اواخر هفته,اوایل هفته آبنده بارانیست,شنبه 16 آبان هوا بارانیست,
شروع دوباره بارش باران از جمعه 15 آبان , پنج شنبه 14 آبان هوا نیمه ابری تا ابریست,چهارشنبه 13 آبان هوا خوبه ,شروع بارش باران از اواخر هفته , اوایل هفته آبنده با

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا