اولین برف گیلان

اولین برف گیلان

اولین برف سال 93 ، اولین برف سال 93 در رشت,اولین برف گیلان,
شاید اولین برف سال 93 ببارد !!! توجه : به علت کاهش شدید دما در روز دوشنبه شاید اولین برف سال 93 در مناطق جلگه ای بباره و.... این بارش برف در حد احتمال…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا