باد گرم نیومد

باد گرم نیومد

باد گرم نیومد,دلیل نیومدن باد گرم,
باد گرم نیومد ... در نقشه سطح زمین کم فشار بر روی سواحل و پرفشار در مرکز کشور قرار داره لذا الگوی باد گرم شکل گرفته اما باد گرم نیامد ! چرا نیامد…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا