بارش باران در جنوب کشور 1 الی 3 بهمن

بارش باران در جنوب کشور 1 الی 3 بهمن

بارش باران در جنوب کشور,بارش باران شنبه 27 دی در شرق سواحل,بارش باران در گیلان 27 دی,بارش باران در جنوب کشور 1 الی 3 بهمن,
هفته آینده جنوب کشور بارانی میشود

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا