بارش باران روز پنج شنبه 17 مهر در گیلان و مازندران تموم می شه

بارش باران روز پنج شنبه 17 مهر در گیلان و مازندران تموم می شه

بارش باران روز پنج شنبه 17 مهر در گیلان و مازندران تموم می شه,وضع هوای 17 مهر پنج شنبه,شروع بارش باران در گیلان از 18 مهر جمعه,18 و 19 مهر بارش خفیف باران در گیلان,وضعیت هوای روز عید غدیر,روز عید غدیر باران می بارد ؟.,
بارش باران روز پنج شنبه 17 مهر در گیلان و مازندران تموم می شه X وضع هوای 17 مهر پنج شنبه X شروع بارش باران در گیلان از 18 مهر جمعه X 18 عید غدیر بارانی نیست!

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا