بارش باران و برف در رشت 15 اسفند

بارش باران و برف در رشت 15 اسفند

13 الی 16 اسفند بارش باران و برف در شمال,بارش باران و برف در رشت 15 اسفند,روز درخت کاری بارانی هستش,
13 الی 16 اسفند بارش باران و برف در شمال,بارش باران و برف در رشت 15 اسفند,روز درخت کاری بارانی هستش

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا