بارش باران پراکنده

بارش باران پراکنده

بارش باران پراکنده,پرفشار سیبری نفوذ نمیکنه,
پرفشار سیبری پر پر شد !

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا