بارش برف در سواحل شمالی

بارش برف در سواحل شمالی

18 دی برف میاد,موج کم فشار و سرد در سواحل 18 دی,18 دی برف می آید,بارش برف نیمه دوم دی,بارش برف در سواحل شمالی,بارش برف در رشت,بارش برف نیمه دوم در راه شمال,
18 دی برف میاد ,موج کم فشار و سرد در سواحل 18 دی ,18 دی برف می آید,بارش برف نیمه دوم دی ,بارش برف در سواحل شمالی ,بارش برف در رشت,بارش برف نیمه دوم در راه شمال

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا