بارش سنگین برف در دی ماه 93

بارش سنگین برف در دی ماه 93

در دی 93 سرمای شدید و برف باحالی می باره ... منتظر باشید,بارش سنگین برف در دی ماه 93,دی ماه 93 برف و باران شدید,برف و سرمای شدید در کشور دی ماه 93,سرما در انتظار شمال کشور,سرمای دی 93 در شمال,
برف و سرمای شدید در کشور دی ماه 93,سرما در انتظار شمال کشور ,سرمای دی 93 در شمال,

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا