بارش شدید باران به پایان رسید

بارش شدید باران به پایان رسید

آمار تجمعی بارش,آمار تجمعی ایستگاهای سنوپتیک گیلان,آمار بارشها از 2 الی 5 آذر,بارش شدید باران به پایان رسید,آمار ایستگاهای بارانسنجی کشور,
آمار تجمعی بارش,آمار تجمعی ایستگاهای سنوپتیک گیلان,آمار بارشها از 2 الی 5 آذر,بارش شدید باران به پایان رسید ,آمار ایستگاهای بارانسنجی کشور,

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا