بارش شدید باران در استان گلستان و گنبد کاووس جمعه 25 مهر و بامداد شنبه

بارش شدید باران در استان گلستان و گنبد کاووس جمعه 25 مهر و بامداد شنبه

الگوی بارشی روز جمعه کل کشور,تهران بزرگ جمعه 25 مهر بارانی می شود,بارش باران در کشور ما ایران جمعه 25 مهر,بارش شدید باران در استان گلستان و گنبد کاووس جمعه 25 مهر و بامداد شنبه,
الگوی بارشی روز جمعه کل کشور ,تهران بزرگ جمعه 25 مهر بارانی می شود ,بارش باران در کشور ما ایران جمعه 25 مهر ,بارش شدید باران در استان گلستان و گنبد کاووس جمعه

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا