بارش شدید باران در رشت از یکشنبه 27 مهر

بارش شدید باران در رشت از یکشنبه 27 مهر

پیش بینی صوتی در مورد چهارشنبه 23 مهر الی سه شنبه 29 مهر,وزش باد گرم در گیلان,بارش شدید باران در رشت از یکشنبه 27 مهر,
پیش بینی صوتی در مورد چهارشنبه 23 مهر الی سه شنبه 29 مهر,وزش باد گرم در گیلان,بارش شدید باران در رشت از یکشنبه 27 مهر

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا