بارش شدید باران در گلستان روز جمعه 25 مهر

بارش شدید باران در گلستان روز جمعه 25 مهر

بارش شدید باران در گلستان روز جمعه 25 مهر,جمعه 25 مهر آسمان گیلان بارانی و ابری,
بارش شدید باران در گلستان روز جمعه 25 مهر,جمعه 25 مهر آسمان گیلان بارانی و ابری, هواشناسی گیلان فورکا

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا