بارش شدید باران شنبه و یکشنبه در گیلان ادامه دارد

بارش شدید باران شنبه و یکشنبه در گیلان ادامه دارد

آمار بارش جمعه 17 مهر,آمار بارش ایستگاهای گیلان و مازندران جمعه 17 مهر,آمار بارشهای پنج شنبه 16 مهر,بارش شدید باران جمعه 17 مهر ادامه دارد,بارش شدید باران کی تموم میشه,بارش شدید باران شنبه 18 مهر هم ادامه دارد,بارش شدید باران شنبه و یکشنبه در گیلان ادامه دارد,
آمار بارش جمعه 17 مهر ,آمار بارش ایستگاهای گیلان و مازندران جمعه 17 مهر ,آمار بارشهای پنج شنبه 16 مهر,بارش شدید باران جمعه 17 مهر ادامه دارد,بارش شدید باران کی

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا