بارش شدید باران شنبه 23 آبان در استان گلستان

بارش شدید باران شنبه 23 آبان در استان گلستان

بارش شدید باران شنبه 23 آبان در استان گلستان,افزایش دما در سواحل 21 آبان,بارش باران و کاهش شدید دما شنبه در سواحل,چهارشنبه 20 آبان هوا آروم میشه,
بارش شدید باران شنبه 23 آبان در استان گلستان,افزایش دما در سواحل 21 آبان,بارش باران و کاهش شدید دما شنبه در سواحل,چهارشنبه 20 آبان هوا آروم میشه,

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا