بارش شدید باران و کاهش بسیار شدید دما در 12 و 13 آبان ، تاسوعا و عاشور

بارش شدید باران و کاهش بسیار شدید دما در 12 و 13 آبان ، تاسوعا و عاشور

بارش شدید باران و کاهش بسیار شدید دما در 12 و 13 آبان ، تاسوعا و عاشور,
بارش شدید باران و کاهش بسیار شدید دما در 12 و 13 آبان ، تاسوعا و عاشورا بارش شدید باران و کاهش شدید دما ، کاهش بسیار شدید دما در تاسوعا و عاشورا ، 12 و 13 آبان

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا