بارش شدید باران پنج شنبه و جمعه در شمال کشور

بارش شدید باران پنج شنبه و جمعه در شمال کشور

آبگرفتگی شدید روز جمعه 27 شهریور,بارش شدید باران جمعه 27 شهریور,کاهش شدید دما جمعه 27 شهریور,وضعیت جوی روز جمعه 27 شهریور,وضعیت جوی پنج شنبه و جمعه 26 و 27 شهریور,بارش شدید باران پنج شنبه و جمعه در شمال کشور,بارش باران روز جمعه در سواحل شمالی کشور,هشدرا برای آبرگفتگی روز جمعه در شمال کشور,27 شهریور آبگرفتگی در گیلان و مازندران,
آبگرفتگی شدید روز جمعه 27 شهریور,بارش شدید باران جمعه 27 شهریور,کاهش شدید دما جمعه 27 شهریور,وضعیت جوی روز جمعه 27 شهریور,وضعیت جوی پنج شنبه و جمعه 26 و 27 شهری

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا