بارش شدید و آبگرفتگی معابر 4 و 5 آبان

بارش شدید و آبگرفتگی معابر 4 و 5 آبان

پرفشار سیبری 3 الی 8 آبان در گیلان,بارش شدید باران و کاهش شدید دما 3 الی 8 آبان در گیلان و مازندران,5 روز اول محرم بارانی,آب و هوای محرم,بارش شدید و آبگرفتگی معابر 4 و 5 آبان,
پرفشار سیبری 3 الی 8 آبان در گیلان,بارش شدید باران و کاهش شدید دما 3 الی 8 آبان در گیلان و مازندران ,5 روز اول محرم بارانی,آب و هوای محرم ,بارش شدید و آبگرفتگی

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا