بارش 24 ساعت گذشته

بارش 24 ساعت گذشته

بارش 24 ساعت گذشته,امار ایستگاهای سنوپتیک گیلان,آمار بارش شنبه 3 آبان,پربارش ترین ایستگاهای کشور در مهر 93,
,بارش 24 ساعت گذشته , امار ایستگاهای سنوپتیک گیلان,آمار بارش شنبه 3 آبان, آمار بارش ایستگاهای گیلان,بارش 112 میلی میتری باران در آستارا در شنبه 3 آبان

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا