برف بهمن سال 1392

برف بهمن سال 1392

امار بارش سال زاعی,آمار بارش از ابتدای سال آبی جدید تا 3 بهمن 92,آمار بارش برف در بهمن 92,میزان تجمع برف سال 92,برف بهمن سال 1392,برف بهمن 1392,آمار میزان برف تجمعی در شمال کشور,آمار بارش برف,آمار بارش استان گیلان,
شاید سوال شما هم این باشد !!؟ شاید این روزهای برای همه این سوال پیش بیاد که ... دیگه برف نمیاد ؟؟ جواب ... خب ، بنده گفتم اگر نیمه ی اول اسفند اتفاق…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا