برف در ارتفاعات 7 دی

برف در ارتفاعات 7 دی

موج سرد و بارشزا,احتمال بارش برف,بارش باران و برف,کاهش دما از 6 دی,برف باران از 6 دی,از 6 دی باران شروع میشود,برف در ارتفاعات 7 دی,
پیش آگهی 91.9.29 ! موج سرد و بارشزا !   به نام خدا سلام   5 یا 6 دی "سه شنبه یا چهار شنبه" با یک موج هسته سرد رو به رو خواهیم شد ! این موج از…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا