برف در جنوب 18 دی 5 سانت نشست

برف در جنوب 18 دی 5 سانت نشست

برف جنوب شهر رشت 18 دی,برف در جنوب 18 دی 5 سانت نشست,
بارش برف در جنوب شهر رشت 5 سانت نشست

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا