برف در راه شمال

برف در راه شمال

برف رشت پرید,برف سواحل پرید,برف در راه شمال,برف سنگین ولی با تاخیر شمال,
من به رشتی ها قول برف دادم ... تا آخرشم رو قولم هستم ... امسال یه برفی رو میبینید که تو خاطره هاتون برای همیشه میمونه دیگه صحبتی نمیکنم تا 5 روز…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا