برف رشت پرید

برف رشت پرید

برف رشت پرید,در رشت برف نمیآید,
شجاعانه میگم ... منطقی باشیم ! سلام ... خیلی تردید داشتم بگم که آقا موج ما پرید ... استرس ووو... کمی ترس ... که این ملت واقعا به من اعتماد کردن ... باز…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا