برف سرمای شدید در شمال کشور و در کشور

برف سرمای شدید در شمال کشور و در کشور

برف و سرما 19 الی 21 دی در شمال کشور,برف سرمای شدید در شمال کشور و در کشور,
تحلیل شماره 9 ! بررسی فعالیت موج ...به نام خدا سلام ... اصل ماجرا سرجاش هست ... یعنی برف و سرما در شمال تثبیت شده اما میگم در این 7 روزی که باقی میونده یه سری

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا