برف و سرمای شدید در گیلان و مازندران و گلستان

برف و سرمای شدید در گیلان و مازندران و گلستان

برف و سرمای شدید در گیلان و مازندران و گلستان,برف و سرمای شدید در شمال کشور 18 الی 21 دی,برف و سرمای شدید 18 الی 21 دی 1393 در شمال کشور,
برف و سرمای شدید در گیلان و مازندران و گلستان,برف و سرمای شدید در شمال کشور 18 الی 21 دی,برف و سرمای شدید 18 الی 21 دی 1393 در شمال کشور

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا