برف و سرمای شمال کشور 28 و 29 بهمن

برف و سرمای شمال کشور 28 و 29 بهمن

برف و سرمای شمال کشور 28 و 29 بهمن,
بارش برف 28 و 29 بهمن 1393 در گیلان وسواحل شمالی ... هواشناسی گیلان فورکا اعلام میکند

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا