برف کی تموم میشهو

برف کی تموم میشهو

بارش برف رشت تا کی ادامه داره,رشت روز جمعه برف میباره,برف کی تموم میشهو,برف کی تموم میشه,
برف رشت کی تموم مشه

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا