تاثیر عوامل دور پیوندی بر ایران

تاثیر عوامل دور پیوندی بر ایران

عوامل پربارش در ایران,تاثیر عوامل دور پیوندی بر ایران,ایران در چه هنگام پر بارش میشود !,
1.اگر فاز گرم انسو یا النینو اتفاق بیفتد: النینو موجب میشود : بهار و پاییز سرد و پربارش شود. تابستان بسیار گرم و خشک و زمستان معتدل گردد. لانینا…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا