تاثیر enso بر بارشهای و دما ایران

تاثیر enso بر بارشهای و دما ایران

النینو چیست؟,لانینا چیست؟,تاثیر النینو بر بارشهای ایران,تاثیر لانینا بر بارشهای ایران,تاثیر ENSO بر بارشهای و دما ایران,تاثیر ElNinoوLanina بر آب و هوای ایران,تابستان و زمستان 94 النینو حاکم هستش,
النینو چیست؟,لانینا چیست؟,تاثیر النینو بر بارشهای ایران,تاثیر لانینا بر بارشهای ایران,تاثیر ENSO بر بارشهای و دما ایران,تاثیر ElNinoوLanina بر آب و هوای ایران,

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا