تحلیل زمستان 2014

تحلیل زمستان 2014

رابطه ی گرمای روسیه با سرمای ایران,گرمای روسیه و سرمای ایران,تحلیل زمستان 2014,تحلیل زمستان 93,تحلیل زمستان 92,
شاید سرمای امسال بیشتر باشد ! وقتی در مورد گرما صحبت میکنی ! به چیز های جالبی در مورد سرما هم میرسیم !! خیلی برام جالب بود شاید خیلی ها هم متوجه…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا