تحلیل موج برفی 25 آذر

تحلیل موج برفی 25 آذر

تحلیل موج برفی 25 آذر,
چگونگی تشکیل موج برفی ! همون که هفته آینده میاد ! خب موجی از سمت مدیترانه وارد کشور خوش نقشمون میشه که این موج اوایل هفته آینده وارد شده و همراه…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا