تشکیل الگوی تابستانی

تشکیل الگوی تابستانی

افزایش دما,تشکیل الگوی تابستانی,
افزایش دما,تشکیل الگوی تابستانی ,

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا