تصاویر برفی شهر رشت 18 و 19 دی 1393

تصاویر برفی شهر رشت 18 و 19 دی 1393

برف در رشت 19 دی,تصاویر برفی شهر رشت 18 و 19 دی 1393,

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا