تهران در بهمن 93 برفی میشود

تهران در بهمن 93 برفی میشود

برف سراسری در بهمن 93,تهران در بهمن 93 برفی میشود,
برف سراسری در نیمه شمالی کشور در بهمن 93

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا