دی بدون شک رشت برف میاد

دی بدون شک رشت برف میاد

دی ماه برفی,دی برف میاد,دی بدون شک رشت برف میاد,
دی 1392 پر برف پر برف ... از 10 دی به بعد بخصوص در بازهی زمانی 14 الی 24 ( در این 10 روز ) که دقیقا 15 آذر در موش صحبت کردم ورود 528 رو در ایران خواهیم داشت…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا