دی 93 برف می بارد

دی 93 برف می بارد

مهمترین پیش بینی صوتی در دی 93 !,پیش بینی برف اواسط دی 93,اواسط دی 93 برف خواهد بارید,دی 93 برف می بارد,اواسط دی یا نیمه دوم دی برف میبارد,
در شمال کشور برف و سرمای شدید داریم اواسط یا نیمه دوم دی

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا